بیمه آسیا

 درباره ی بیمه نامه شخص ثالث آسیا بیشتر بدانیم
آیا می دانید بیمه  نامه ثالثی که در دستان شماست چه تعهداتی دارد ؟
آیا می دانید چندین بیمه نامه در یک بیمه نامه شخص ثالث نهفته است؟
آیا می دانید در یک بیمه شخص ثالث آسیا چه کسانی ، چند نفر و با چه مبلغی بیمه شده اند؟
یک بیمه شخص ثالث آسیا به تنهایی 3 تعهد جانی و یک تعهد مالی را برای شرکت صادر کننده آن ایجاد می کند .
1-جبران خسارت های جانی وارد شده به راننده مسبب حادثه ( یا همان بیمه گزار)
2-جبران خسارت های جانی وارد شده به سرنشینان خودروی مقصر حادثه ( به غیر از راننده و البته به تعداد افرادمجاز قید شده در کارت خودروکه در اتومبیل سوار هستند)
3-جبران خسارت های جانی وارد شده به عابرین یا راننده و سرنشینان خودروی مقابل
4- جبران خسارت های مالی وارد شده به خودروی مقابل ( زیان دیده)
در واقع یک بیمه شخص ثالث آسیا دارای 4 نوع تعهد یاد شده است که هر یک از برگ های کوپن به تنهایی 4 تعهد ذکر شده را شامل می شود.
از این میزان دیه  10درصد آن به جبران هزینه های پزشکی اختصاص دارد . یعنی از 200 میلیون تومان دیه در ماه حرام مبلغ 20 میلیون تومان آن برای هزینه های پزشکی در نظر گرفته شده است.
این میزان تعهد دارای حداقل و حداکثری می باشد که حداقل آن با میزان دیه تعیین شده برای هر فرد از سوی وزارت دادگستری  برابری می کند. این میزان در ماه های حرام سال 93( رجب،محرم،ذیقعده و ذیحجه) مبلغ 200میلیون تومان و برای ماه های دیگر سال 93 مبلغ 150 میلیون تومان است.
در بحث  خسارت های مالی نیز میلغ 5 میلیون تومان حداقل تعهدی است که برای جبران این نوع خسارت در نظر گرفته شده است و نیازی هم به کروکی ندارد.
چرا توصیه می شود مقدار بیشتری از تعهدات را از شرکت های بیمه خریداری کرد؟
1-    بخش تعهدات جانی:
چنانچه تصادفی رخ دهد که  خدای ناکرده منجر به فوت شود این امکان وجود دارد که خانواده متوفی از مسبب حادثه شکایت کند و پرونده شخص درگیر مراحل قضایی شود . با علم به این موضوع که رسیدگی به پرونده های قضایی مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد ( قریب به یک سال و بیشتر) و دیه یومدیه یوم الاداست ( یعنی باید به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود)  و قطعا درمدت زمان یاد شده دیه ها افزایش پیدا کرده اند هزینه های سنگینی را به مقصر حادثه تحمیل می کند.
برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنیم: فرض شود در سال 92 راننده ای در ماه رجب( ماه حرام) دچار تصادف منجر به فوت  می شود و با شکایت خانوده متوفی ، حکم دادگاه در سال 93 صادر می شود . راننده مقصر موظف است به جهت دیه سال 93 ( 200 میلیون تومان ) را به بازماندگان پرداخت کند حا ل آنکه بیمه شخص ثالث ایشان در سال 92 و با حداقل دیه یعنی 152 میلیون تومان صادر گردیده و در زمان تصادف این تعهدات را داشته است . در واقع  وی می بایست 48میلیون تومان باقیمانده را خود ش بپردازد.
         2 -  بخش تعهدات مالی:
در حال حاضر تعداد زیادی از خودرو های موجود در کشور را اتومبیل های گران قیمت تشکیل می دهد که در صورت تصادف برای تعمیر هر قطعه و لوازم آن می بایست هزینه زیادی صرف کرد. پیشتر گفتیم که حداقل تعهد مالی مقدار 5 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در صورت خسارت وارده بیش از این مقدار به خودروی زیان دیده الباقی آن می بایسست توسط راننده مقصر پرداخت شود.بنا براین جهت افزایش تعهدات فوق بهتر است  با پرداخت هزینه ای اندک مقدار بالاتری از آن را پوشش دهیم .

نمونه ای از تعهدات جانی و مالی بیمه شخص ثالث آسیا :
تعهدات جانی                                                                                     تعهدات مالی         
200میلیون تومان                                                                              5 میلیون تومان
210 یا 220  م ت                                                                              8 میلیون تومان
250  یا 220 م ت                                                                              10 میلیون تومان    
250 م ت                                                                                        15 میلیون تومان     
260 یا300  م ت                                                                               20 میلیون تومان    
400 میلیون تومان                                                                             30 میلیون تومان  

در بیمه های شخص ثالث مقدار تعهد جانی برای راننده و سرنشین قابل افزایش نبوده و همان مبلغ 200 میلیون تومان در سال 93 می باشد.

به یاد داشته باشیم بیمه نوید بخش آرامش و اطمینان است اما این ما هستیم که با رعایت ایمنی ،دقت  و حوصله در رانندگی می توانیم خود و خانواده مان را از پریشانی ، گرفتاری ،اتلاف وقت و عذاب وجدان ماندگاری که قابل خریداری نیست ،برهانیم.
روزهای خوشی را توام با سلامتی برایتان آرزومندیم
نویسنده: خدیجه نوری(نمایندگی بیمه آسیا کد3814)
www.bimehasiaonline.com